Eftersom regionen gärna vill centralisera så måste vi alla gå ihop och jobba för Dalslands Sjukhus. Eftersom det är det enda sjukhuset vi har i Dalsland så måste det få finnas kvar och utvecklas. Vi måste även försöka locka hit fler läkare så att vi får ännu bättre kvalité på våra vårdcentraler och fler fasta läkare på Dalslands Sjukhus. Ett alternativ som är värt att titta på är att kommunerna och/eller regionen går in och betalar hela eller delar en students utbildning med kravet att han eller hon jobbar ett x antal år på Dalslands Sjukhus eller någon av primärvårdens vårdcentraler efter avslutad utbildning. Det är också vid stor vikt att Jourcentralen finns kvar på samma sätt som tidigare då det är där den enda läkaren i Dalsland finns nattetid. En utveckling av sjukhuset kan ju också bidra till fler arbetstillfällen i komunen. De som lägger ner mest arbete på att så mycket som möjligt skall bli kvar på sjukhuset är Kommittén för Dalslands Sjukhus där jag ingår. Numera är sjukhuset i privat regi då Praktikertjänst tagit över efter NU-Sjukvården som lämnat de små sjukhusen.