Vi måste satsa på de små företagen då det inte finns så många stora företag som kommer lägga sin verksamhet i Dalsland och om det kommer något så är det bara en bonus. Bygger vi ut kollektivtrafiken så kan ju området var folk kan arbete men ändå bo kvar i Dalsland utvidgas rejält. Vi måste verkligen värna om de företag vi har i kommunerna så att de verkligen vill stanna kvar men på den punkten måste Dalslands kommunerna bli bättre enligt mig.